ProBag logotyp
Användarnamn
Lösenord

REPA

People

Om Repa

Genom att Probag är anslutet till REPA så uppfyller vi producentansvaret både fysiskt - genom insamling och återvinning och administrativt - genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

» Läs mer på www.repa.se

Repa

REPA:s uppgift

Repa erbjuder alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen de krav som ställs på dem i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).
REPA arbetar aktivt med att få alla de företag som berörs av producentansvaret med i systemet. De besöker också anslutna företag och hjälper till med redovisningen. Vi anordnar kundträffar på olika platser runt om i landet och informerar om REPA, producentansvaret och vad som är på gång.

Gröna punkten

Repa erbjuder alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen de krav som ställs på dem i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273).
REPA arbetar aktivt med att få alla de företag som berörs av producentansvaret med i systemet. De besöker också anslutna företag och hjälper till med redovisningen. Vi anordnar kundträffar på olika platser runt om i landet och informerar om REPA, producentansvaret och vad som är på gång.

ProBag Sweden AB
Kungsgatan 7
111 43 Stockholm

Växel: 08-555 537 70
info@probag.se

REPA MiljömärktFSC