ProBag klimatkompenserar sin produktion .Vi här på ProBag är måna om miljön och de spår vi lämnar efter oss, därför klimatkompenserar vi allt vi producerar. Vi jobbar även med miljömärkta modeller som lever upp till högt satta krav. På så sätt kan vi fortfarande leverera produkter av högsta kvalité med minimal miljöpåverkan.

Vi reglerar regelbundet verksamhetens energianvändning utsläpp av växthusgaser för att nå de mål satta i en klimatredovisning. ProBag vill styra sig själva och andra mot en produktion med lägre klimatpåverkan, vilket innebär att vi arbetar med utmanande klimatmål för hur våra utsläpp ska hållas låga.


produkt wien
Utforska våra miljövänliga påsar!
Vår PP-kasse Wien är producerat av återvunnen plast.

Leverantörer

Vi vill leva upp till våra höga miljömål, vilket innebär att vi även sätter krav på våra leverantörer och uppmanar dem att arbeta med Greenhouse Gas Protocol’s riktlinjer. De uppmanas då att öppet redovisa företagets klimatpåverkan och att kompensera för sin totala växthusgasutsläpp.

Genom att Probag är anslutet till REPA så uppfyller vi producentansvaret både fysiskt - genom insamling och återvinning och administrativt - genom information och rapporter till kunder och myndigheter.

REPA:s uppgift

Repa erbjuder alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen de krav som ställs på dem i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273). 
REPA arbetar aktivt med att få alla de företag som berörs av producentansvaret med i systemet. De besöker också anslutna företag och hjälper till med redovisningen. Vi anordnar kundträffar på olika platser runt om i landet och informerar om REPA, producentansvaret och vad som är på gång.

Gröna punkten

Repa erbjuder alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet för förpackningar. Enskilda företag erbjuds att ansluta sig till REPA. Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör företagen de krav som ställs på dem i förpackningsförordningen (SFS 2006:1273). 
REPA arbetar aktivt med att få alla de företag som berörs av producentansvaret med i systemet. De besöker också anslutna företag och hjälper till med redovisningen. Vi anordnar kundträffar på olika platser runt om i landet och informerar om REPA, producentansvaret och vad som är på gång.

Kontakta oss .

info@probag.se
Växel: 08-555 537 70

ProBag Sweden AB
Kungsgatan 7
111 43 StockholmProBag har 10 års erfarenhet och hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt företag. Här får ni alltid fri rådgivning. Ring oss och prata bärkassar.

Copyright ProBag. Läs vår integritetspolicy

Headline